Of mux hso pez  
 

ยินดีต้อนรับ

 

Web Links
www.jessthai.org

www.pakakoenyo.org

www.hilltribe.org
http://cegthai.cbct.net
www.hplong.org



ชีวิตที่เฝ้ารอ

พร้อมกับความหวัง..



 
Home arrow Photos (Tajgauz)
 
Photos (Tajgauz)
ภาพวาดเกี่ยวกับชีวิตวัฒนธรรมปกาเกอะญอ
Imageภาพวาดนี้วาดโดยศิลปินเยาวชนปกาเกอะญอ  เป็นภาพวาดเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอ ที่เรานำมาแสดงในเว็ปนี้ก็เพื่อจะให้เป็นแบบอย่าง


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...