Of mux hso pez  
 

ยินดีต้อนรับ

 

Web Links
www.jessthai.org

www.pakakoenyo.org

www.hilltribe.org
http://cegthai.cbct.net
www.hplong.orgชีวิตที่เฝ้ารอ

พร้อมกับความหวัง.. 
Home arrow Books (Lix) arrow ทำไมต้องมีหนังสือบุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ภาษาปกาเกอะญอ -ไทยฉบับการ์ตูนด้วย
 
ทำไมต้องมีหนังสือบุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ภาษาปกาเกอะญอ -ไทยฉบับการ์ตูนด้วย พิมพ์ ส่งเมล

Image

ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับบรรดาพี่น้อง

ชาวปกาเกอะญอด้วยเพราะนี่เป็นครั้งแรก

ที่ได้มีคณะผู้จัดพิมพ์หนังสือบุคคลสำคัญ

ในพระคัมภีร์ภาษาปกาเกอะญอ

และภาษาไทยฉบับการ์ตูนขึ้น

 

 

 

 

ทั้งนี้ก็เพื่อที่บรรดาพี่น้องเยาวชนชาวปกาเกอะญอจะได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวประวัติของบุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ง่ายขึ้น และนำแบบอย่างที่ดีของบุคคลสำคัญมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน และได้เรียนรู้ถึงพระวาจาของพระเจ้าด้วย

ทำไมคณะผู้จัดทำต้องจัดพิมพ์ขึ้นเป็นภาษาปกาเกอะญอด้วย ก็เพราะเป็นเรื่องของ ภาษาปกาเกอะญอซิ เรื่องของภาษา เรื่องของเลือดเนื้อปกาเกอะญอ ที่เรากำลังละเลยการเอาใจใส่ และเฉยๆ ปล่อยไป งั้นๆอยู่ทุกวันนี้ไง ที่พูดเช่นนี้ก็เพราะเป็นความจริงที่เกิดขึ้นทุกๆวัน ไปถามคนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวปกาเกอะญอซิ ว่าอ่าน เขียน พูดภาษาปกาเกอะญอได้คล่องแคล่ว และถูกต้องไหม เชื่อว่ามีแค่ส่วนน้อย และคณะผู้จัดทำก็เห็นความสำคัญของภาษาปกาเกอะญอด้วยเป็นอย่างยิ่ง จึ้งได้จัดพิมพ์ขึ้น และต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่จัดทำหนังสือนี้ขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคณะธิดานักบุญเปาโลที่ได้จัดพิมพ์หนังสือเหล่านี้ขึ้น

จะสื่อกับคนอื่นๆอย่างไรถ้าไม่มีภาษา ใช้ไม้ใช้มือเหรอ ดีกว่าใช้ภาษาตรงไหน

อายหรือที่มีภาษาเป็นของตนเอง กลัวหรือว่าคนจะรู้ว่าเป็นปากเกอะญอ

คนปกาเกอะญอที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ขึ้ขลาด ไร้เหตุผล เบาปัญญา

คนปากเกอะญอที่แท้จริงต้องสำคัญว่าภาษาปกาเกอะญอ คือความเป็นตัวตนของปากเกอะญอเสมอ

 

ภาษาปกาเกอะญอ คือ เลือด เนื้อแห่งความเป็นคนปกาเกอะญอ

ภาษาหายไปเมื่อไหร่ เราสูญสิ้นความเป็นคนปกาเกอะญอเมื่อนั้น

 

พระเจ้าสื่อสารกับมนุษย์เราได้ก็เพราะมีภาษา และภาษาต่างๆ

 

ที่มีมากมายในโลกใบนี้

 

ก็เพราะพระปรีชาญาณของพระเจ้า แล้วเราจะทำลายภาษาของเรา

 

(มรดกแห่งพระปรีชาญาณของพระเจ้าหรืออย่างไร)

 

แล้วพระเจ้าจะเสียใจขนาดไหน ถ้าหากเรายังเฉยๆ ไม่เอาใจใส่ต่อ

 

ภาษาปกาเกอะญอของเราซึ่งพระเจ้าประทานมาให้

 

ลูกขึ้นเถิด เข้าใจเถิด หันมาศึกษาภาษาปกาเกอะญอที่แห่งความเป็นมาของเราเถิด

 

อย่าอกตัญญู ต่อความเป็นเลือดเนื้อปกาเกอะญอของเราเลย

 

Image ImageImage

< ก่อนหน้า   ถัดไป >