Of mux hso pez  
 

ยินดีต้อนรับ

 

Web Links
www.jessthai.org

www.pakakoenyo.org

www.hilltribe.org
http://cegthai.cbct.net
www.hplong.orgชีวิตที่เฝ้ารอ

พร้อมกับความหวัง.. 
Home arrow News (Taj k'cauf) arrow วันภาษาและวัฒนธรรมปกาเกอะญอ 2014
 
วันภาษาและวัฒนธรรมปกาเกอะญอ 2014 พิมพ์ ส่งเมล
Imageวันที่ 24-25 มกราคม 2014 ที่ผ่านมานี้ ได้มีการจัดงาน วันภาษาและวัฒนธรรม
ปกาเกอะญอ 2014 ณ หมู่บ้านแม่โถ จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้มีน้องๆจากหลายๆศูนย์ของมิสซังเชียงใหม่ได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย

วันภาษาและวัฒนธรรมนี้ เป็นวันที่สำคัญมากๆ สำหรับชาวปกาเกอะญอทุกคน เพราะเป็นวันที่จัดขึ้นก็ เพื่อแสดงถึงความสำคัญของชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ความสำคัญของภาษาปกาเกอะญอ และความสำคัญของวัฒนธรรมปกาเกอะญอและอีกอย่างหนึ่ง เป็นวันที่ดีสำหรับน้องๆเยาวชนปกาเกอะญอ ที่ได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่ดีงาม และสำคัญของตัวเอง

 

 

Image

Image

Image

Image 

Image

Image

Image 

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >