Of mux hso pez  
 

ยินดีต้อนรับ

 

Web Links
www.jessthai.org

www.pakakoenyo.org

www.hilltribe.org
http://cegthai.cbct.net
www.hplong.orgชีวิตที่เฝ้ารอ

พร้อมกับความหวัง.. 
Home arrow News (Taj k'cauf) arrow อัตลักษณ์ ที่สำคัญที่สุดของคนปกาเกอะญอ คือ “ภาษา”
 
อัตลักษณ์ ที่สำคัญที่สุดของคนปกาเกอะญอ คือ “ภาษา” พิมพ์ ส่งเมล

Image

12-15 กุมภาพันธ์ 2558  ที่ผ่านมาได้มีการจัดงานวันภาษาและวัฒนธรรมประจำปี 2558

ณ. หมู่บ้านป่าหมากอ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอนวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ขึ้นมา

เพื่อที่จะให้บรรดาชาวปกาเกอะญอ ทั้งหลายได้ตระหนักถึงความสำคัญของ 

 ภาษาปกาเกอะญอ ซึ่งเป็น อัตลักษณ์ ที่สำคัญที่สุด เป็นอันดับที่หนึ่ง ที่บ่งบอกถึง

ตัวตนของชาวปกาเกอะญอได้อย่างชัดเจนที่สุดและ ภาษาจะเป็นหนทางที่จะธำรงไว้ซึ่ง

วัฒนธรรม ประเพณี และความเป็นตัวตนของชาวปกาเกอะญอ "ชาวยิวเป็นชนชาติ

ที่เล็กที่สุดแต่เป็นกลุ่มชนที่ฉลาด และเข้มแข็งที่สุดจนทุกวันนี้ก็เพราะ เขารักในภาษาของตนเอง"

Image


Image

Image

Image

Image

Image

Image 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >