Of mux hso pez  
 

ยินดีต้อนรับ

 

Web Links
www.jessthai.org

www.pakakoenyo.org

www.hilltribe.org
http://cegthai.cbct.net
www.hplong.orgชีวิตที่เฝ้ารอ

พร้อมกับความหวัง.. 
Home arrow News (Taj k'cauf) arrow วิถึข้าว วิถีไทย 5 มีนาคม -5 เมษายน 2015
 
วิถึข้าว วิถีไทย 5 มีนาคม -5 เมษายน 2015 พิมพ์ ส่งเมล

โครงการวิถีข้าว วิถีไทย ก็เป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่ฝ่ายรัฐบาลได้จัดขึ้น เพื่อที่จะช่วยสนับสนุน
ชาวนาในประเทศไทย โดยให้ตัวแทนชาวนาในแต่ละภาค มาจัดแสดงสินค้าข้าว และขายให้
ผู้ที่มาร่วมงาน เป็นการช่วยเหลือชาวนา ในการก็มีการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละภาค

 

การจัดงานโครงนี้ก็ได้รับความร่วมมือจาก ตัวแทน กลุ่มศิลปินปกาเกอะญอมาร่วมกันสร้าง
บรรยากาศให้กับงานด้วย มีการแสดงรำดาบ ร้องเพลง และพูดถึง วัฒนธรรมข้าวของคน
ปกาเกอะญอด้วย
< ก่อนหน้า   ถัดไป >