Of mux hso pez  
 

ยินดีต้อนรับ

 

Web Links
www.jessthai.org

www.pakakoenyo.org

www.hilltribe.org
http://cegthai.cbct.net
www.hplong.orgชีวิตที่เฝ้ารอ

พร้อมกับความหวัง.. 
Home arrow News (Taj k'cauf) arrow ผลการประกวดเรียงความภาษาปกาเกอะญอ ครั้งที่ 3 ปี ค.ศ. 2015
 
ผลการประกวดเรียงความภาษาปกาเกอะญอ ครั้งที่ 3 ปี ค.ศ. 2015 พิมพ์ ส่งเมล

สวัสดีครับพี่น้องชาวปกาเกอะญอทุกๆคนนะครับ ตามที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ได้มีการจัดการแข่งขันการประกวดเรียงความภาษาปกาเกอะญอ ครั้งที่ 3 ปี ค.ศ. 2015 ขึ้น

ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน- 31 สิงหาคม 2015 ที่ผ่านมา และ บัดนี้คณะกรรมการได้ทำการ

คัดเลือกและตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถติดตามรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ดังข้างล่างนี้

 

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1

นางสาวลินจง  รัตนย่อมงามดี                              ได้รับรางวัล  7,000 บาท

เขียนเรื่อง : Tajcoojtajnax dauv tajaiftajkwi.

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

นายพิพัฒน์  มือแป                                             ได้รับรางวัล  6,000 บาท

เขียนเรื่อง : Qei keiz y’ Ywaz le k’luj K’nyau kwauj.

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3

นายศรายุธ  กรสุภาพ                                           ได้รับรางวัล  5,000 บาท

เขียนเรื่อง : Pgaz le av of dauv tajcoojtajnax.

 

รางวัลอันดับที่ 4

นายบุญมี  จรูญสาคร                                           ได้รับรางวัล 4,000 บาท

เขียนเรื่อง : Tajcoojtajnax le p’doof p’hte pooz.

 

รางวัลอันดับที่ 5

นางสาวตุ๊ดตู่                                                        ได้รับรางวัล 3,000 บาท

เขียนเรื่อง : Y’hkauvkwaj tajlauzlav.

 

รางวัลชมเชย มี 5 รางวัลดังนี้

นายนิรุจต์  วงศ์แจ่ม                                             ได้รับรางวัล 1,000 บาท

นางสาวธัญรัตน์  ลำแพน                                     ได้รับรางวัล 1,000 บาท

นางสาวกัณญิกา   จิตยุติธรรม                              ได้รับรางวัล 1,000 บาท

นางสาวนพวรรณ  สดศรี                                     ได้รับรางวัล 1,000 บาท

นางสาวรัตติกาล                                                  ได้รับรางวัล 1,000 บาท

 

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณน้องๆทุกคนสำหรับความร่วมมือ ในการส่งประกวดเรียงความครั้งนี้

และ ตลอดจนกระทั่งคณะผู้ใหญ่ที่ได้ให้การสนับสนุนน้องๆให้ส่งเข้าประกวดเรียงความ

ครั้งนี้ด้วยครับ

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2015

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมบ้านเซเวียร์

ถัดไป >